Forskningsanalys och stöd i forskningsinfrastruktur får delvis ny organisering

1 november 2022

Universitetsbiblioteket får ett samlat ansvar för forskningsanalys och Planeringsenheten vid Universitetsförvaltningen får ett samlat ansvar för stöd i forskningsinfrastruktur. Det beslutade rektor den 28 oktober utifrån den utredning som genomförts i syfte att förbättra ledningsstödet gällande forskning.

Arbetet med att se över ledningsstödet gällande forskning inleddes våren 2022 på uppdrag av universitetsdirektör Hans Wiklund, och har bedrivits i nära samråd med universitetsledningen. Förändringen har också diskuterats i rektors ledningsråd, och inför beslut samverkats med de fackliga organisationerna i Centrala samverkansgruppen.

— En viktig målsättningen med förändringen är att förbättra ledningsstödet och därigenom lägga grunden för forskningsstrategiska beslut som kan bidra till att stärka förutsättningarna för forskningen vid Umeå universitet, säger universitetsdirektör Hans Wiklund.

Forskningsanalys samlas vid Universitetsbiblioteket

Analyser av forskningens utveckling vid Umeå universitet är viktiga underlag för forskningsstrategiska beslut. Både Enheten för forskningsstöd och samverkan och Universitetsbiblioteket har haft ansvar för forskningsanalys i olika avseenden. Nu ges Universitetsbiblioteket ett samlat, samordnade ansvar för forskningsanalys. Det införs också en prioriteringsordning för beställningar av forskningsanalyser från Universitetsbiblioteket.

Stöd i forskningsinfrastruktur samlas vid Planeringsenheten

Forskningsinfrastrukturer är en viktig förutsättning för framgångsrik forskning, och vid Umeå universitet finns idag ett betydande antal forskningsinfrastrukturer som är viktiga att vårda och utveckla. Därför finns det sedan tidigare gemensamma principer för planering, finansiering och prioritering. Tidigare har ansvaret för stöd i forskningsinfrastruktur varit delat mellan Enheten för forskningsstöd och samverkan och Planeringsenheten, nu samlas stödet vid den senare.

Forskarstödet förändras inte

Enheten för forskningsstöd och samverkan behåller stödet till enskilda forskare. Till enheten kan du som forskare även fortsättningsvis vända dig med frågor gällande ansökningar om forskningsbidrag, olika typer av samverkansfrågor, etc.

Rektor beslutade om förändringarna den 28 oktober. Nu inleds ett arbete med att förfina processer och arbetsformer inom ramen för den nya ordningen.

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.