Information om ändringar i arbetsrätten

21 november 2022

Ändringarna i lagen om anställningsskydd som trädde ikraft den 1 oktober innebär en mängd nyheter. Mot bakgrund av lagförändringarna införs bland annat en ny företrädesrätt för enbart SÄVA-anställningar och en ny lista i Primula för beräkning av LAS-tid.

Utöver information om nya LAS-listan i Primula och den nya företrädesrätten, finner du nedan information om justering i tolkningen av begreppet Anställningstillfälle samt inbjudan till fler informations-/dialogträffar angående intermittenta anställningar.

Du hittar tidigare information om den nya lagen i chefsinformation i augusti, chefsinformation i mars och chefsinformation i september.

Ny lista i Primula för beräkning av LAS-tid

Med den nya tidsbegränsningsgrunden särskild visstidsanställning, SÄVA, följer ett nytt sätt att räkna LAS-tid. I senaste versionen av Primula finns en uppdaterad version av LAS-listan som är anpassad till ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS):

  • Om en intermittent anställd har tre eller fler anställningstillfällen under en kalendermånad så räknas tiden mellan anställningstillfällena som anställningstid i särskild visstidsanställning, SÄVA.
  • Övergångsregeln som anger att tid i Allmän visstidsanställning (ALVA) fr.o.m. 220301 genererar LAS-tid i SÄVA.
  • En justering av tolkningen av begreppet anställningstillfälle har för intermittent anställda som arbetar flera dagar i rad. Exempel: En intermittent anställd arbetar 3-6 december, på samma institution/enhet, innebär ett anställningstillfälle som genererar fyra LAS-dagar.

Instruktion till hur den nya LAS-listan tas fram hittar ni här: Uttag av listor

Besked om att tidsbegränsad anställning upphör samt rätten till företräde till ny särskild visstidsanställning (SÄVA)

En ny företrädesrätt har tillkommit i lagen om anställningsskydd. Den nya företrädesrätten gäller enbart SÄVA-anställda som haft minst 9 månaders anställning i SÄVA under en 3-årsperiod och ger enbart företräde till nya SÄVA-anställningar.

Dessa arbetstagare har alltså redan efter 9 månader rätt till Besked om att den tidsbegränsade anställningen upphör. Arbetstagarorganisationen har samtidigt rätt till ett varsel. Blanketter för detta finns i Primula.

Informations-/dialogträffar om intermittenta anställningar

Personalenheten bjuder in till ytterligare tre tillfällen av informations-/dialogträffarna om intermittenta anställningar under december. Vid träffen får du mer information och har även möjlighet att ställa frågor om de förändringar i LAS som påverkar intermittenta anställningar med timlön.
• 7 december: kl. 12.00 och kl.14.00
• 8 december: kl.15.00
Alla tillfällen sker i Triple Helix och du behöver inte föranmäla dig.

Skicka gärna vidare informationen om dialogträffarna till de medarbetare som är involverade i arbetet med att bemanna er verksamhet.

Kontakt

Malin Degerman
malin.degerman@umu.se
Johanna Köpsén
johanna.kopsen@umu.se

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.