Knappt 15 miljoner till forskning om hållbar utveckling

29 november 2022

Projekt om energibesparande beteende på universitetsområdet, renar i ett ändrat klimat och storskaliga investeringar är några av de som har beviljats medel.

Det statliga forskningsrådet Formas verkar en för hållbar utveckling. De finansierar forskning och innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I Formas årliga öppna utlysning 2022 fick 5 projekt från Umeå universitet dela på knappt 15 miljoner kronor.

Följande projekt från Umeå universitet har beviljats medel i Formas årliga öppna utlysning 2022:

Patrik Andersson, Kemiska institutionen, får 2 998 099 kr för projektet: AI-PolyRisk - Artificiell intelligens för prioritering och identifiering av polymerer som nya kemikalierisker

Madeleine Eriksson, Institutionen för geografi, får 2 983 335 kr för projektet: Planering för hållbar omställning. Storskaliga investeringar och samhällsomvandling

Johan Olofsson, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, får 2 999 652 kr för projektet: Skyddar renar biodiversiteten i Arktis i ett ändrat klimat

Jean-Francois Boily, Kemiska institutionen, får 3 000 000 kr för projektet: Direkt mineralisering av atmosfärisk koldioxid genom påskyndad vittring

Weizhuo Lu, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, får 2 997 646 kr för projektet: Intelligent Human-Buildings Interactions Lab: Identifiera, kvantifiera och guida energibesparande beteende på universitetsområdet

Redaktör: Eva Stoianov

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.