Medel för forskning och verksamhetsutveckling i samverkan inom ramen för ULF

23 november 2022

Lärarhögskolan utlyser 3 anslag á 1,9 mnkr till praktiknära FoU-projekt i samverkan med verksamma i förskola och skola. Med skola avses skolformer såsom grundskola, grundsärskola, specialskola sameskola, vuxenutbildning, gymnasieskola och gymnasiesärskola och andra verksamheter inom skolväsendet.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.