Nytt om Umu-kortet

24 november 2022

I december ska stödsystemet för Umu-kortet bytas ut. I och med det öppnar Umu-kort-portalen där medarbetare och studenter själva kan beställa och hantera sitt Umu-kort. Även rutinerna kring gästkort och hur man beställer dessa kommer att förändras vid systembytet.

I december byts systemet och den nya Umu-kort-portalen öppnar där medarbetare och studenter själva kan beställa och hantera sitt Umu-kort. Den som har ett befintligt Umu-kort behöver inte göra något, men kommer att få tillgång till självservice för att kunna byta pinkod, spärra sitt kort med mera.

Förändringar kring gästkort

Inga nya anonyma gästkort kommer att kunna beställas efter systembytet. Befintliga gästkort vid enheter/institutioner kommer fortfarande att fungera.

Gästkort för anställda som glömt sitt kort

Har en medarbetare glömt sitt kort? I det nya systemet kan Infocenter, säkerhetsgruppen vid Universitetsservice och medarbetare med ansvar för passage vid särskilda enheter utfärda lånekort som är giltiga ett dygn. Dessa kort har samma behörigheter som personens vanliga kort men kan inte användas i copyprint eller till UB. Personens vanliga kort spärras till dess att lånekortet återlämnats.

Gästkort för tillfälliga gäster

Har du gäster som tillfälligt behöver ett passerkort? Det kommer inledningsvis kunna beställas via säkerhetsgruppen vid Universitetsservice. De registrerar personen och knyter ett lånekort (upp till 5 dagar) eller ett externt individuellt kort till denne.

Läs mer

Nytt sätt att beställa Umu-kortet (umu.se)

Umu-kortet (umu.se)

Mer information kommer när portalen för självservice av Umu-kortet öppnar i december.

Har du frågor

Kontakta Mats Johansson, Lokalförsörjningsenheten
090-786 62 89
mats.v.johansson@umu.se

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.