"Arbete med operativt forskningsstöd är lite som att öppna julklappar"

7 december 2022

Krönika Vissa paket går att läsa av vid första anblicken. Andra innebär mer huvudbry och kan kräva mer handpåläggning. Likväl är det alltid barnsligt roligt när innehållet väl visar sig.

Hans-Olov Byquist, chef på Enheten för forskningsstöd och samverkan.

Foto: Mattias Pettersson

Här på Enheten för forskningsstöd och samverkan (FOS) hjälper vi varje år över 200 forskare från samtliga fakulteter att ansöka om medel från olika externa forskningsfinansiärer. Såväl nationella som internationella. I första hand genom att ge skrivstöd och feedback på deras ansökningar, men även genom att granska budgetar och erbjuda ekonomisk rådgivning.

Utöver det mer handfasta stödet ordnar vi en mängd arrangemang för att utbilda och informera om kommande utlysningar, liksom om hur våra forskare kan tänka och göra för att förbättra sina chanser att få en ansökan beviljad. Här har vi samlat och mött långt många fler.

Likt nissarna i tomtens verkstad strävar vi ständigt efter att utveckla, anpassa och förbättra vårt arbete så att forskarna vid Umeå universitet ska få ett relevant stöd av hög kvalitet. Ett sätt att nå dit är att testa nya idéer.

Just nu genomför vi till exempel ett pilotprojekt tillsammans med Pedagogiska institutionen. De önskar höja kunskapsnivån om olika finansieringsmöjligheter, öka förmågan att attrahera extern forskningsfinansiering och på så sätt stärka forskningen vid institutionen. Därför utvecklar vi en mer djupgående form av stöd avseende forskningsfinansiering.

En nutidspaning över forskningsfinansieringslandskapet visar en tydlig utveckling mot att forskningsfinansiärer i ökad utsträckning ställer krav på samverkan i ansökningar och projekt för att bevilja medel. Här vill jag påstå att Umeå universitet står bättre rustat än många andra lärosäten i Sverige idag. Detta just för att vårt universitet tidigt var framsynt nog att sammanföra samverkan och forskningsstöd.

Sedan några år tillbaka är Externa relationer och Grants Office förenade i Enheten för forskningsstöd och samverkan. Vi har också systematiskt arbetat med att dra nytta av de olika kompetenser som finns inom dessa bägge verksamhetsområden för att kunna ge ett modernt, väl anpassat forskningsstöd.

Genom detta syn- och arbetssätt har vi även uppnått flera indirekta, positiva effekter för vår egen verksamhet och våra medarbetare. Att medarbetarna här på FOS får möjligheter att utvecklas inom nya områden leder både till en minskad sårbarhet och en större känsla av gemenskap, förståelse och ansvarstagande för hela enhetens uppgift. Dessutom låter vi idéer från det ena verksamhetsområdet berika det andra – och vice versa. Det kanske häftigaste är när helt nya idéer uppstår som ett resultat av mötet mellan olika erfarenheter och kompetenser. Inte helt olikt utbytet som sker när våra forskare möter externa aktörer.

Vi på FOS är visserligen en central del i universitets samlade forskningsstöd, men där ingår som ni vet många fler. En betydande del av förvaltningens verksamhet handlar om att direkt eller indirekt bidra till det samlade stödet. Självklart och inte minst har även fakultetsledningar, råd, institutionsledningar, kollegor och universitetsledningen med flera sina roller för att våra forskare ska få bästa möjliga support.

Den här skäggiga mannen kommer inte att avrunda med någon lista över snälla och stygga. Istället är min slutpoäng att om Umeå universitet ska lyckas med det som sägs i visionen: "Vi konkurrerar framgångsrikt om extern finansiering", så måste vi alla ödmjukt och positivt bidra.

 

Hans-Olov Byquist, chef, Enheten för forskningsstöd och samverkan (FoS)

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.