Beslut medel ”samverkan för forskningsbaserad kvalitetsutveckling”

8 december 2022

Lärarhögskolans styrelse har beslutat vilka som erhåller medel till "samverkan för forskningsbaserad kvalitetsutveckling".

Syftet med medlen är att möjliggöra för lärare/forskare vid universitetet och förskollärare, lärare i skolan eller studie- och yrkesvägledare att under en period om minst ett år tillsammans arbeta för att utveckla modeller som stödjer forsknings- och professionsanknytning av Lärarhögskolans utbildningar.

Totalt inkom 6 ansökningar.

Dessa erhåller medel:

  • Kristina Ledman, Pedagogiska insitutionen, 1 000 000 kr
  • Annika Norlund Shaswar, Institutionen för språkstudier, 1 000 000 kr
  • Ylva Berglund, Pedagogiska institutionen, 360 000 kr
  • Anna-Ida Säfström, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, 1 000 000 kr

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.