Har universitetet en ändamålsenlig process för interna köp och försäljningar?

9 december 2022

Det har Internrevisionen granskat under 2022. Rapporten innehåller flera positiva iakttagelser och ett antal rekommendationer som Internrevisionen presenterat för Universitetsstyrelsen den 7 december. Universitetsledningen kommer gå vidare med alla rekommendationer.

Internrevisionens granskning konstaterar att det är positivt med ett prissättningsråd och kommer med fyra rekommendationer:

  • se över om prissättningsrådet kan utvecklas till ett beredande organ,
  • överväg om underlag för priser som beslutas av universitetsstyrelse och rektor också ska passera prissättningsrådet,
  • samtliga kostnader bör beaktas vid internprissättning (även administrations- och transaktionskostnader),
  • se över bostadsförmedlingens avgifter så de inte strider mot hyreslagens bestämmelser kring skälig hyra.

Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson är positiv till rapporten:

— Det är en bra rapport från Internrevisionen som visar att vår hantering av interna köp och försäljningar har utvecklats positivt efter att vi inrättat prissättningsrådet. Internrevisionen har också gett oss bra rekommendationer som vi kan gå vidare med, säger Per Ragnarsson.

Efter beslut i Universitetsstyrelsen går universitetsledningen vidare med alla fyra rekommendationer som internrevisionen föreslår. Bland annat kommer prissättningsrådets uppdrag att ses över och utökas till att omfatta även uppföljning och utvärdering av prissättning.

Rekommendationen att ta hänsyn till alla typer av kostnader vid internprissättning kommer också att genomföras. Det är även prioriterat att interna kostnader och intäkter fördelas jämnt under året för att underlätta för dig som chef att göra den ekonomiska uppföljningen.

Vid årsskiftet gäller en ny förordning som reglerar hur universitet och högskolor kan tillhandahålla bostäder, inklusive avgifter. Universitetsledningen kommer att utifrån den nya förordningen göra en analys av bostadsförmedlingens avgifter.

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.