Nytt nationellt regelverk för att validera kompetens

1 december 2022

Regeringen har tagit beslut om en ny valideringsförordning som ska fungera som komplement till de bestämmelser som redan finns. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.

Högskoleförordningen säger att universitet och högskolor har skyldighet att behandla och fatta beslut om behörighet baserat på reell kompetens. Studenter kan också ansöka om tillgodoräknande baserat på yrkeslivserfarenhet eller annan utbildning än högskoleutbildning.

Det som är nytt med Valideringsförordningen är att den ska gälla inom hela utbildnings- och arbetsmarknadsområdet: myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer, och fungera som komplement till de bestämmelser som redan finns.

Bakgrunden till beslutet är att det har funnits en förvirring och en otydlighet kring vad valideringen innebär och betyder, både för individen och för arbetsgivaren. Det har också funnits varierad kvalitet mellan olika områden och utförare.

Den nya förordningen gäller från den 1 januari 2023.

Läs mer på regeringens webbplats

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering - Regeringen.se (pressmeddelande)
Valideringsförordning (SFS 2022:1546)

 

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.