Över 22 miljoner till utbildningsvetenskaplig forskning

7 december 2022

Nu har Vetenskapsrådet och Skolforskningsinstitutet fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas projektbidrag för utbildningsvetenskap 2022.

Ola Lindberg, biträdande föreståndare Lärarhögskolan

Foto:

– Umeå universitet har haft högst beviljandegrad under 2014-2021 jämfört med andra svenska lärosäten vad gäller fria projektbidrag från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté, så det är roligt att se att vi fått god utdelning även detta år, säger Ola J Lindberg som är biträdande föreståndare vid Lärarhögskolan Umeå universitet.

Beviljade projektbidrag och bidrag Vetenskapsrådet, hösten 2022

Peter Bergström, 5 986 000 kr, för Med sikte på elevcentrerat lärande i innovativa lärmiljöer: En longitudinell studie av undervisningspraktik och skolorganisation

Kristina Ledman, 5 942 400 kr, för Kritiskt tänkande, social tillhörighet och demokratiskt deltagande: yrkeselevers medborgarbildning och lärares undervisning,

Joakim Lindgren, 6 000 000 kr, för Elevhälsan som marknad

Medsökande i projekt där andra universitet erhållit VR-medel:

Anna Lindqvist och Sofie Areljung är medsökande i ett projekt där Anna Günther-Hanssen, vid Stockholms universitet är huvudsökande: STEAM-undervisning i förskolan: En möjlighet att överskrida könsnormer med koppling till estetiska uttrycksformer, naturvetenskap, teknik och matematik. Projektet erhåller 5 995 309 kr.

Anna Larsson är medsökande i ett projekt där Thom Axelsson vid Malmö universitet är huvudsökande: Skolhälsovårdens psykokultur 1940–1990: Mellan skolutbildning och sjukvård. Projektet erhåller 4 496 630 kr

Christina Ottander är mdesökande i ett projekt där Bodil Sundberg, Örebro universitet, är projektledare
Projekttitel: Finns det plats för förundran i grundskolans NO-undervisning? Projektet erhåller: 5 994 491 kr

Beviljade projektbidrag och bidrag Skolforskningsinstitutet hösten 2022

Björn Palmberg, 4 500 000 kr, för Uppgiftsdesign och lärarstöd som främjar elevers matematiska resonemang

Maria Löfgren är medsökande i ett projekt där Ulrika Bergmark, Luleå tekniska universitet är huvudsökande. Projektet heter: Läskraft: Framgångsrika arbetssätt och undervisningsmetoder för att främja elevers läsengagemang och läskompetens.

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.