Priser för interna köp för år 2023 är beslutade

8 december 2022

Samtliga priser för interna köp är beslutade och finns publicerade på Aurorasidan Priser för interna köp. 

Ett exempel är priser för interna köp för lärares insatser 2023.

Inom anslags- och bidragsfinansierad utbildning på grundnivå och avancerad nivå

  • För lektorskompetens och däröver 1 172 kr/klocktimme
  • För adjunktskompetens och därunder 817 kr/klocktimme

Inom uppdragsutbildning

  • För lektorskompetens och däröver med 1 074 kr/klocktimme
  • För adjunktskompetens och därunder med 748 kr/klocktimme

Priser för interna köp

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.