SNS delar ut pris till yngre forskare – nominera din kandidat

7 december 2022

I samband med sitt 75-årsjubileum inrättar SNS ett pris för yngre forskare som är skickliga på att sprida samhällsrelevant forskning och bidra till att den kommer till användning.

Prissumman är 200 000 kr. Pristagaren belönas både för genomslag i den svenska samhällsdebatten och för att ha nått fram med sin forskning till beslutsfattare i olika delar av samhället.

Nomineringstiden pågår till den 15/3 2023 och det är öppet för alla att föreslå kandidater. En jury med representanter från näringsliv, akademi, förvaltning och media utser sedan pristagare utifrån tre kriterier:

  • Relevans. Forskningen tar sikte på en eller flera centrala samhällsfrågor och är relevant ur ett policyperspektiv.
  • Insats. Forskaren har verkat aktivt för att nå fram till och/eller samverkat med berörda aktörer.
  • Kvalitet. Forskningen är av hög vetenskaplig kvalitet.

Första prisutdelningen äger rum den 8 juni 2023, när SNS firar 75-årsjubileum. Därefter delas priset ut vartannat år.

Mer information om priset och hur man nominerar

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.