Påminnelse: Umeå kommuns vetenskapliga pris 2023

30 januari 2023

Nu är det dags att nominera yngre lovande forskare inom miljö, kommunal ekonomi och kultur till Umeå kommuns vetenskapliga pris 2023. Nomineringar ska ha kommit in senast den 8 februari.

Priset på 50 000 kronor delas ut till forskare som genomgått forskarutbildning och som framgångsrikt inlett sitt fortsatta vetenskapliga arbete inom något av dessa tre områden: miljö, kommunal ekonomi och kultur.

Områdena kan tolkas i vid bemärkelse, exempelvis kan "kommunal ekonomi" innefatta de flesta tänkbara aspekter på kommunal och landstingskommunal resurshushållning. Vidare har begreppet "yngre forskare" definierats som en person som avlagt doktorsexamen under den senaste femårsperioden (exklusive eventuell föräldraledighet eller dylikt).

Former för nominering

Anställda lämnar förslag på kandidater till prefekten. Prefekterna skickar in högst två nomineringar per institution. Om två förslag lämnas ska de nominerade vara en man och en kvinna. Förslagen ska innehålla fullständig CV, kort redogörelse för den nominerades vetenskapliga arbete efter doktorsexamen samt en kortare prismotivering (cirka en halv A4-sida). Om en sammanläggningsavhandling har lagts fram ska ingående artiklar särskilt markeras i publikationslistan.

Nomineringarna skickas via e-post till asa.isaksson@umu.se och ska ha kommit in senast den 8 februari 2023.

Om Umeå kommuns vetenskapliga pris

I samband med Umeå universitets 30-årsjubileum 1995 överlämnade Umeå kommun en gåva till ett kommunalt stipendium. Stipendiet på 50 000 kronor är tänkt att vara en uppmuntran och ett ekonomiskt stöd för yngre lovande forskare vid Umeå universitet inom (1) miljö, (2) kommunal ekonomi och (3) kultur.

Tjugosex unga forskare har hittills fått priset. Årets pristagare mottar priset under Umeå universitets vårpromotion 13 maj 2023.

Kontaktperson: Åsa P Isaksson, Kansliet för samhällsvetenskap

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.