Nu återgår universitetet till det ordinarie årshjulet för lönerevision

14 februari 2022

Enligt de lokala löneavtal som har tecknats mellan Umeå universitet och arbetsgivarorganisationerna Saco-S, OFR/S och Seko kan arbetet med lönerevisionen påbörjas. Arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna har haft en dialog och kommit överens om att universitetet under 2022 ska återgå till den ordinarie planeringen för lönerevisioner.

Arbetet med lönerevisionen för 2022 kan nu påbörjas. Detta utifrån de lokala löneavtal som tecknats mellan Umeå universitet och arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR/S och Seko. Arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna har haft en dialog och kommit överens om den preliminära tidplanen för lönerevisionen. Tidsplanen för 2022 innebär att universitetet nu går tillbaka till den ordinarie planeringen för lönerevisioner.

För lönerevision 2022 gäller, enligt lokala löneavtal vid universitetet, individuell lönesättning utan individgarantier. Revisionstidpunkt är den 1 oktober 2022 och revisionen kommer att omfatta anställda per den 30 september 2022. Enligt tidplanen så kommer de nya lönerna att betalas ut i januari 2023. De nya lönerna kommer att gälla retroaktivt från och med 1 oktober 2022.

Individuella prestationer mellan 2021-07-01 – 2022-09-30 ska beaktas.

Samtal om lön

En förutsättning för individuell lönesättning är att det finns regelbundna samtal mellan chef och anställd. Vid Umeå universitet finns två olika lönesättningsmodeller vid lönerevision: lokal förhandling respektive lönesättande samtal. Beroende på vilken lönesättningsmodell som dina anställda omfattas av så erbjuds olika lönesamtal.

I årshjulet för lönebildning ingår följande samtal:

  • Utvecklingssamtal
  • Lönesamtal, och
  • Lönesättande samtal alternativt Löneåterkopplande samtal

Observera att ingen av samtalen om lön innebär en löneförhandling.

Senare i vår kommer nytt stödmaterial för lönesamtal att publiceras i HR-guiden.

Detta gäller vid lönesättningsmodellen lokal förhandling

Lönesamtalet inför lönerevisionen är ett utvärderande samtal där du och din medarbetare för en dialog om resultat kopplat till mål och lönekriterier.

Löneåterkopplande samtal är det samtal där du, efter en genomförd lokal förhandling, återkopplar och motiverar den nya lönen och din medarbetare får vet hur den kan påverka sin löneutveckling.

Detta gäller vid lönesättningsmodellen lönesättande samtal

Lönesamtalet inför lönerevisionen är ett utvärderande samtal där du och din medarbetare för en dialog om resultat kopplat till mål och lönekriterier.

Lönesättande samtal är det samtal där du, efter en genomförd lokal förhandling, återkopplar och motiverar den nya lönen och din medarbetare får vet hur den kan påverka sin löneutveckling.

Lokala förhandlingar om doktorand- och amanuenslöner

Under hösten kommer kollektivavtalsförhandlingar att genomföras för att fastställa lönenivåerna för doktorander respektive amanuenser. Mer information om det kommer längre fram.

Preliminär tidsplan

Aktivitet Tidsplan
Chefer håller utvecklingssamtal, detta samtal ska genomföras innan lönesamtalet. Stödmaterial för utvecklingssamtal

 

Januari - maj
Chefer håller lönesamtal. Samtliga medarbetare ska erbjudas lönesamtal och samtalen ska vara genomförda senast 7 oktober. Fokus för samtalen gäller prestationer under perioden 2021-07-01 – 2022-09-30. Augusti - 7 oktober

​Cheferna får sina förhandlingsunderlag från HR-specialist.

​22 september
​Chefer skickar förhandlingsunderlag till HR-specialist.

​7 oktober

Chefer håller lönesättande samtal vid de arbetsplatser modellen tillämpas. Oktober

​Chefernas förhandlingar med arbetstagarorganisationer.

28 oktober – 2 december
Chefer håller löneåterkopplande lönesamtal (för medarbetare som omfattats av lokala förhandlingar). HR-specialister kommer att meddela er när – och vilket datum ny lön syns i PASS. ​Cirka 16 december – xx januari

​Nya löner betalas ut (ny lön gäller retroaktivt från 1 oktober 2022).

Januari 2023

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.