Prefekt och chefsträff 31 mars: En omvärld i hastig förändring

28 februari 2022

Hur kan vi arbetar strategiskt och ansvarsfullt med internationalisering i en föränderlig omvärld? Denna frågeställning står i fokus för nästa chefs- och prefektträff som äger rum 31 mars. Observera att amälan krävs.

 

Foto:

Årets tema för Umeå universitet är internationalisering, ett ämne som just nu är mer aktuellt än någonsin. Den rådande situationen i Ukraina belyser ännu mer vikten av ett internationellt arbete på Umeå universitet och med lärosäten i Europa och världen. Internationaliseringen formar lärosätets grundåskådning och värderingar, och är en förutsättning för att verka i en global värld.

Agenda för chefs- och prefektträffen

Nästa chefs- och prefektträff kommer att handla om universitetets internationella arbete. Träffen kommer bland annat att handla om

  • ansvarsfull internationalisering
  • Umeå universitets nya policy för internationaliseringsarbete, samt
  • universitetets ansökan om att ingå i en allians med andra europeiska universitet (EUI).

Observera att agendan har uppdaterats i en ny nyhet.

Tid och plats

Chefs- och prefektträffen äger rum torsdag 31 mars kl. 14.00 - 17.00 i Hörsal F, Humanisthuset (endast fysiskt möte.)

Anmälan

Anmäl dig via webbformuläret senast kl. 10.00 den 28 mars. 

Anmälan till prefekt- och chefsträff 31 mars

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.