Förslag till förändringar i lagen om anställningsskydd

18 mars 2022

För närvarande pågår beredning av ett förslag om förändringar i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) inför beslut i riksdagen i juni. Tillsvidareanställning efter 12 månaders visstidsanställning istället för efter 2 år är en av de förändringar som föreslås i den nya lagen om anställningsskydd och som förväntas träda i kraft i oktober 2022. Här nedan presenteras några av förslagen som diskuteras och vad de kan innebära för anställningar inom universitetet.

Tillsvidareanställning efter 12 månader istället för 2 år

I lagförslaget föreslås att dagens tidsbegränsningsgrund Allmän visstidsanställning (ALVA) ska ersättas med Särskild visstidsanställning (SÄVA).

En anställning med SÄVA som tidsbegränsningsgrund kommer att övergå till en tillsvidare-anställning efter 12 månader inom en 5-årsperiod.

Timanställd får LAS-tid räknad även mellan arbetstillfällena

En timanställd som arbetar tre tillfällen eller fler under en kalendermånad får enligt lagförslaget LAS-tid för hela perioden från första tillfället till det sista tillfället, vilket innebär att tre tillfällen kan generera allt från 3 dagars LAS-tid till 30 dagars LAS-tid.

Övergångsbestämmelse föreslås fr.o.m. 2022-03-01

Lagen är planerad att träda i kraft 1 oktober 2022, men det föreslås övergångsbestämmelser där anställningstid kan räknas in redan från 1 mars 2022.

För visstidsanställningar (ALVA) som har påbörjats före den 1 oktober 2022 föreslås dagens regler gälla. Detta innebär att nya visstidsanställningar av medarbetare som inte tidigare varit anställda inom universitet och som påbörjas senast 2022-09-30 gäller 2 års anställningstid innan anställningen automatiskt övergår till en tillsvidareanställning.

För nya visstidsanställningar som påbörjas efter den 1 oktober 2022, de som kommer att kallas SÄVA, föreslås att tidigare anställningstid som varit i form av ALVA räknas från och med den 1 mars 2022 oavsett om ALVA-anställningen påbörjades tidigare. Anställningstiden räknas så att anställningen övergår till en tillsvidareanställning efter 12 månaders visstidsanställning under en femårsperiod. Detta innebär t ex att en person som varit anställd på en visstidsanställning ALVA 1 mars till 30 september (7 månader) och som sedan anställs igen på SÄVA efter den 1 oktober övergår till en tillsvidareanställning efter fem månaders anställningstid.

Vikariatsanställningar

I lagförslaget föreslås inga förändringar vad gäller vikariat, dvs när en person tillfälligt anställs under en annan medarbetares frånvaro, till exempel vid föräldraledighet. Det innebär att vikarier även efter 2022-10-01 kommer att kunna anställas i två år under en femårsperiod.

Förberedelser inom Umeå universitet

Först när riksdagen fattar sitt beslut i juni i år vet vi exakt hur den reviderade lagen om anställningsskydd kommer att se ut. Med syfte att så långt det är möjligt förbereda oss internt för de troliga lagförändringarna, har arbetsgrupper utsetts för att se över processer med utgångspunkt i lagförslaget.

Mer information kommer när fler detaljer blir klara.

Redaktör: Maja Wik

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.