Klart med ny modell för medfinansiering av gemensamma kostnader

30 mars 2022

Med start 2023 förändras modellen för medfinansiering av gemensamma kostnader. Förändringen innebär en realtidsmodell för innevarande år.

Den nya modellen för medfinansiering av gemensamma kostnader börjar gälla 1 januari 2023. Förändringen innebär bland annat att medfinansieringen fördelas från fakultet till institution samma år som en gemensam kostnad faktiskt uppstår, och att medfinansiering automatiskt bokförs i samband med periodskifte.

− Den nya modellen innebär att det inte uppstår någon eftersläpning när det gäller att erhålla medel för medfinansiering , vilket gör det lättare för verksamheten att planera sin ekonomi, säger Carina Henningsson, tf enhetschef Planeringsenheten. Modellen är också en anpassning till att universitetet har en ny fördelningsmodell för gemensamma kostnader som gäller från och med i år.

Nuvarande modell beslutades 2010 och bygger på en retroaktiv kostnadsbas som innebär viss eftersläpning när en institution beviljats medfinansiering. År 2021 beslutade rektor om att införa en ny fördelningsmodell för gemensamma kostnader från 2022 där man gått över från fasta belopp till fasta procentsatser.

I arbetet med den nya fördelningsmodellen identifierades att även frågan om modell för medfinansiering behövde ses över, ett arbete som pågått under hösten 2021 och som resulterat i en ny modell som rektor fastställde den 25 mars.

Regel för medfinansiering av gemensamma kostnader (Regelverket)

Tidigare nyheter

Ny modell för fördelning av gemensamma kostnader (9 april 2021)
Procentsatser beslutade inför nästa års övergång till nytt sätt att beräkna UGEM (23 juni 2021)

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.