Kurs i MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa

22 mars 2022

Vill du lära dig hur du kan ge tidig hjälp till en student eller medarbetare som drabbats av psykisk ohälsa eller befinner sig i en krissituation? Studenthälsan erbjuder kurs i MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa. Kursen är 12 timmar och fördelas på två dagar.

Datum och tid
Modul 1–2: onsdag den 8 juni kl. 08.30 – 16.30 (inklusive pauser för fika och lunch)
Modul 3–4): torsdag den 9 juni kl. 08.30 – 16.30 (inklusive pauser för fika och lunch)

Kursen syfte
Syftet med kursen är att träna att ge tidig hjälp till personer som drabbats av psykisk ohälsa eller befinner sig i en krissituation. Målsättningen med Första hjälpen till psykisk hälsa är att rädda liv genom att sprida kunskap om psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord för att minska fördomar och stigmatisering.

Mental Health First Aid (MHFA), som har utvecklats i Australien, är ett evidensbaserat utbildningsprogram avsett för allmänheten. Utbildningsprogrammet har som mål att ge kursdeltagaren kunskaper som medför att denne kan rycka in och ge en mental första hjälp utifrån en handlingsplan, tills det att den drabbade får professionell hjälp.

I kursen ingår föreläsningar, gruppövningar och åskådliggörande filmer. Du får också information om var det lokalt går att söka professionell hjälp. En kursbok ingår. För att behålla boken och erhålla ett första hjälpen certifikat krävs 100 procent närvaro.

Instruktörer: Anita Karlsson, leg. fysioterapeut och Jeanette Lundberg, folkhälsovetare Studenthälsan

Kostnad: 1 000 kronor (kursbok, samt fika förmiddag och eftermiddag ingår)

Antal platser: 20

Lokal: campus Umeå universitet, lokal meddelas inför kursstart

Sista anmälningsdag: onsdag 25 maj

För anmälan och information: Jeanette Lundberg, Studenthälsan

Vid anmälan ange: namn, befattning, institution, referenskod samt uppgifter om specialkost eller matallergi.

Observera! Anmälan är bindande men plats kan överlåtas till en kollega. Vid överlåtelse av bokad kursplats, meddela nya deltagaruppgifter snarast. Om du måste avbryta kursen efter att den har startat faktureras ändå hela avgiften.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.