Ny policy för internationalisering

28 mars 2022

Nu är en ny policy för internationalisering beslutad av rektor. Policyn ska fungera som ett inriktningsdokument som fakulteter, institutioner och förvaltning kan få stöd och inspiration från för att ta fram handlingsplaner och konkreta mål anpassade för varje verksamhet inom området internationalisering.

Policyn ersätter den tidigare internationaliseringsstrategin för utbildning, FS 1.1.1-284-14. Fokus har nu breddats och inkluderar utbildning såväl som forskning och samverkan.

– Internationalisering är ett prioriterat område för Umeå universitet. Med tanke på det världsläge vi befinner oss i idag känns det högaktuellt att vi i vårt arbete kan ta avstamp i den här nya policyn, säger rektor Hans Adolfsson.

 

Foto: Kommunikationsenheten


International Office har lett arbetet med att ta fram en ny policy för internationalisering som inkluderar hela universitetets verksamhet.

– Det som känns extra roligt är att vi har testat ett nytt grepp. Till policyn finns ett appendix kopplat med fördjupade informationssidor. Policyn som utgår från Umeå universitets vision lyfter fyra utvecklingsområden: Internationalisering på hemmaplan, internationella samarbeten, utlandserfarenhet och värdskap som gynnar internationalisering. Om dessa områden kan man alltså läsa mer på webben och inspireras i sitt internationella arbete, till exempel för att ta fram handlingsplaner, säger Ingrid Svensson, enhetschef på International Office.

Ingrid Svensson poängterar också att appendixet inte är färdigutvecklat och uppmanar institutioner och enheter att komma in med goda exempel, forskningsartiklar och referenser att hänvisa till för att göra det fylligt och inspirerande.

— Internationalisering ska enligt högskolelagen stärka kvaliteten i vårt arbete. För att göra det behöver vi alla hjälpas åt.


Policy för internationalisering

Stöd till internationalisering (appendix till Policy för internationalisering – fördjupningssidor på Aurora)

Redaktör: Petra Käck

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.