Planerad avveckling av krisorganisation och -information på grund av covid-19

1 mars 2022

Den 14 mars ska den successiva återgången till arbetsplatsen vara klar, och i samband med det avvecklas också de olika grupperingar som upprättats för hanteringen av covid-19-pandemin. Parallellt inleds också arbetet med att ta bort gamla nyheter och inaktuell information på umu.se och Aurora samt att plocka bort skyltning och annan information som tagits fram med anledning av pandemin.

Den utökade krisledningsgruppen som har fungerat som en operativ instans är redan upplöst, och den inre krisledningsgruppen kommer att avsluta sitt arbete den 14 mars. Vid samma datum stängs också mejladressen corona@umu.se. Efter den 14 mars kan frågor skickas in via Infocenter och skickas därifrån vidare till den ordinarie krisledningsgruppen vid behov.

Rektor Hans Adolfsson känner en lättnad över att hanteringen av pandemin äntligen är över:

Rektor Hans Adolfsson

Foto:

– Jag vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt har bidragit till att universitetet har klarat att hantera den här pandemin så bra som vi gjort. Vi har behövt ställa om och anpassa oss gång efter annan. Universitetets arbete under pandemin har kantats av ett långt och intensivt arbete fullt av oförutsedda och ofta komplicerade frågor att hantera. Men tack vare idogt arbete och gott samarbete, både inom och utanför universitetet, har vi kunnat lösa det mesta på ett bra sätt.
– Nu ser vi framåt mot nya uppgifter, och att äntligen få se alla våra studenter och medarbetare tillbaka på campus!

Universitetsdirektör Hans Wiklund reflekterar också över det som varit och framtiden:

Hans Wiklund, universitetsdirektör

Foto:

- Det är verkligen skönt att se campus fyllas av liv igen. Pandemin har varit en prövning, men det finns också lärdomar som är viktiga att ta vara på. Det gäller inte minst de nya digitala arbetssätten som rätt använda kan bidra till både kvalitet och effektivitet, liksom att de i linje med ambitionen i vår miljöpolicy kan bidra till att minska universitetets klimatavtryck.

Umu.se/covid-19

Informationssidor och nyheter som finns på umu.se, Aurora och studentwebben som nu blir inaktuella kommer att avpubliceras den 14 mars. För den som har behov eller intresse av att leta upp gamla nyheter och information finns arkiverade kopior av umu.se och Aurora på webbarkiv.umu.se. Själva startsidan umu.se/covid-19 kommer att finnas kvar till och med den 6 juni.

Den 14 mars tas också länken till covid-19-sidorna, längst upp på umu.se, att tas bort. Sidan kommer efter det gå att hitta via menyn, under Om universitetet. Sidorna på Studentwebben kommer att ledas om till umu.se/covid-19.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.