Satsningen på Ekonomipoolen permanentas och utökas

28 mars 2022

Stor efterfrågan och positivt gensvar från institutioner och enheter gör att satsningen på Ekonomipoolen nu permanentas. Dessutom kommer ytterligare en ekonom anställas för att möta efterfrågan.

Ekonomipoolen är ett sätt att stötta institutioner och enheter med temporär hjälp med ekonomiadministration i samband med till exempel sjukdom, vid personalbyte eller under en rekrytering.

Verksamheten har bedrivits som försöksverksamhet inom Universitetsförvaltningen sedan 2020, och en genomförd utvärdering visar att ekonomipoolen är efterfrågad och får goda vitsord. Nu fortsätter Ekonomipoolen som en permanent ekonomiadministrativ tjänst från den 17 mars 2022.

Har du behov av ekonomistöd?

Då har du som prefekt eller chef möjlighet att köpa ekonomiadministrativa tjänster från Ekonomienheten. Kontakta Birgitta Berglund om du har frågor.

 

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.