Scholars at risk

18 mars 2022

Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk som arbetar för att ge skydd åt hotade forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket arbetar även med opinionsbildning och informationsspridning i frågor som rör akademisk frihet.​

English version press button top right

I mars 2016 lanserades en svensk sektion av SAR där Umeå universitet ingår tillsammans med elva andra lärosäten, Scholars at Risk Network – Sweden Section, SAR-Sverige som koordineras av Göteborgs universitet.

Läs mer

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.