Trygghetsvandring på Campus Umeå

14 mars 2022

För första gången på fler år genomförde Umeå universitet tillsammans med SLU och Akademiska hus en trygghetsvandring förra veckan. Genomförandet av trygghetsvandringen syftar till att identifiera förbättringar som leder till ökad trygghet i, och bättre upplevelse av, utomhusmiljön på Campus Umeå.

Under en synnerligen blåsig kväll förra veckan genomfördes en trygghetsvandring på Campus Umeå. Studentkårsrepresentanter från två av universitetets studentkårer och Skogshögskolan deltog tillsammans med medarbetare från universitetet, SLU och Akademiska hus. Även universitetets väktarbolag var på plats.

- Det optimala hade varit att genomföra vandringen under den mörka årstiden utan snö, men eftersom det var så länge sedan sist ville vi genomföra vandringen nu, säger Lisa Redin, som deltog från universitetets sida.

Under den 1,5 timme långa trygghetvandringen identifierades några platser som behöver mer belysning.

- För att fler ska uppleva trygghet så kommer Akademiska Hus att sätta upp ny belysning på Naturvetarhuset, vid den cykelparkeringsyta som planeras under luftövergången mot Universum, säger Lisa Redin. Kryptallarna nära husets ingångar kommer också att glesas ur för att ge bättre sikt.

Under vandringen identifierades också ett antal trasiga belysningskällor på flera av byggnadernas fasader och klotter.

Att genomföra trygghetsvandringar är en aktivitet enligt det samverkansavtal för hållbarhetsfrågor som finns upprättat mellan Akademiska Hus och Umeå universitet.

Läs mer om samverkansavtalet mellan Akademiska Hus och Umeå universitet

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.