Umeå universitet utformar framtidens europeiska universitet i nytt samarbete

22 mars 2022

AcrossEU är namnet på ett nytt ambitiöst samarbete mellan nio universitet i Europa. Syftet är att skapa Europauniversitet som en ny form av högre utbildning för att bättre möta de stora framtida samhällsutmaningar som Europa står inför. Den 22 mars skickar alliansen bakom AcrossEU in ansökan till EU-kommission om att bli ett Europauniversitet.

Nio universitet från sammanlagt åtta länder ingår i den nya alliansen AcrossEU. Förutom Umeå i Sverige deltar universitet från Finland, Frankrike, Italien, Nordmakedonien, Schweiz, Spanien och Tjeckien i samarbetet.

Satsningen på att skapa gemensamma Europauniversitet är högt prioriterat av EU-kommissionen. Sedan tidigare har 41 allianser bestående av sammanlagt över 280 olika universitet fått finansiering. Intresset för satsningen är mycket stort vilket innebär att konkurrensen också är hög. Umeå universitet har varit med i en tidigare ansökningsomgång 2020, men nådde då inte ända fram.

Rektor Hans Adolfsson har skrivit under ansökan om Europauniversitet som skickas in till EU-kommissionen.

Foto: Mattias Pettersson

– Med den nya alliansen AcrossEU vill Umeå universitet tillsammans med de övriga universiteten satsa på ökad internationalisering för studenter, forskare och övrig personal, öppna högre utbildning för fler, stärka livslångt lärande och främja en inkluderande hållbar grön och digital omställning, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, i samband med att ansökan lämnas in.

Den 22 mars skickar alliansen bakom AcrossEU in ansökan till EU-kommission om att bli ett Europauniversitet.

–Ansökan ligger i linje med universitetets nya policy för internationalisering och betonar vikten av att bygga samarbete på förståelse, hopp och tillit mellan individer, institutioner och nationer. Akademisk frihet och demokrati i Europa ska försvaras liksom värderingar som jämställdhet, inkludering, mångfald och jämlikhet, säger Hans Adolfsson.

Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet

Foto: Mattias Pettersson

– Studenter från de samarbetande universiteten kommer att erbjudas ett internationellt sammanhang och ett ökat utbyte, inte minst genom en kraftfull satsning på digitala verktyg för lärande. De nio universiteten siktar på att skapa ett gemensamt virtuellt campus för att ge studenterna fler möjligheter att hitta nya kurser samtidigt som forskare kan få nya nätverk, säger Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet.

Medlemmar i den nya europeiska alliansen AcrossEU är Université de Caen Normandie (Frankrike), Lapland University-konsortiet med två medlemmar, University of Lapland och Lapland University of Applied Sciences (Finland), University of Pardubice (Tjeckien), Università degli Studi di Siena (Italien), Ss. Cyril och Methodius University i Skopje (Norra Makedonien), Umeå universitet (Sverige), Universidad de Valladolid (Spanien) och Université de Fribourg (Schweiz, associerad medlem).

I juli 2022 förväntas besked om vilka nya allianser som kommer att få finansiering via EU-programmen Erasmus+ och Horisont Europa och andra EU-instrument.

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.