Aktuellt från Studentcentrum/Examina

2 maj 2022

Studenter/alumner kan nu dela information om sin examen med valfri mottagare (t.ex. en arbetsgivare) och Umeå universitet utfärdar numera examensbevisen med bakgrund. Studenter ansöker om sin examen när alla kurser som ska ingå i examen är avklarade och fått betyg i Ladok.

Delning av examen

Från och med den 30 mars är det möjligt att dela information om sin examen med valfri mottagare (t.ex. en arbetsgivare). Delningen görs genom att studenten/alumnen hämtar en kontrollkod via Ladok för studenter och förmedlar den till mottagaren, som med hjälp av koden tillsammans med personnummer, kan komma åt uppgifter om examen och dess innehåll.

Alla som har en examen registrerad i Ladok kan använda den nya funktionen, oavsett hur länge sedan det var examen utfärdades.

Med funktionaliteten som nu släppts löses två identifierade behov:

  • Studenter/alumner behöver kunna förmedla sin examen till externa mottagare (t.ex. arbetsgivare, lärosäten)
  • Externa parter behöver kunna kontrollera att en person har en examen

I dagsläget hanterar Umeå universitet ett stort antal förfrågningar gällande att verifiera en alumns examen samt ett antal beställningar av vidimerade kopior. Förhoppningen är att dessa förfrågningar och beställningar kommer att minska i takt med att den nya funktionen kommer att användas i allt större utsträckning.

Här finns mer information om delning av examen

Bakgrundsbild på examensbevisen

Från och med den 1 maj började universitetet att utfärda examensbevisen med bakgrundsbild. Bakgrundsbilderna har tagits fram av Kommunikationsenheten och föreställer björklöv för att tydligare visa att examen är utfärdad vid Umeå universitet. Studenter som har fått sin examen utfärdad innan den 1 maj kan inte få sitt examensbevis utfärdat på nytt med bakgrund.

Examensansökningar – rapportera betyg på hel kurs

I slutet av terminen ansöker många studenter om sin examen. När de ansöker ska alla kurser som ska ingå i examen vara avklarade och fått betyg i Ladok.

Det är inte möjligt för Studentcentrum/Examina att ha automatisk "bevakning" i Ladok för att se när betyg för hel kurs läggs in på de kurser som ska ingå i examen. Därför ska studenter vänta med att ansöka tills alla kurser för den aktuella examen är avklarade. Det kan leda till att studenter som behöver sin examen snabbt kontaktar institutionen med önskemål om att skynda på resultatrapporteringen.

Studenter ansöker om examen från examenssidan på studentwebben.

Redaktör: Maria Rudberg

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.