Fem miljoner kronor till stöd för ukrainska forskare

1 april 2022

Umeå universitet öronmärker fem miljoner kronor för mottagande av ukrainska forskare som flyr kriget.
– I den svåra situation som råder är det angeläget vi gör det vi kan för att stötta enskilda ukrainska forskare som drabbats av kriget, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Rysslands invasion av Ukraina har lett till en humanitär katastrof och enorm flyktingvåg från Ukraina. Med anledning av det har flera svenska lärosäten och forskningsfinansiärer slutit upp och initierat olika insatser för att stötta ukrainska forskare som vill bedriva sin forskning i Sverige.

Fredagen den 1 april tog Umeå universitets rektor beslut om att reservera fem miljoner kronor för mottagandet av ukrainska forskare som har drabbats av kriget. Stödet finansieras med medel ur rektors budgetpost för strategiska resurser.

Viktigt med medfinansiering

Tanken är att de forskare som beviljas medel ska passa in i verksamheten på den institution som den blir mottagen. Ett krav är också att fakulteten och institutionen ska kunna medfinansiera forskaren med minst 50–67 procent.

Beslut om finansiering ska ske under 2022 och det är rektor som beslutar om varje enskilt ärende.

Kortfattat: Detta gäller

  • Institution bör i första hand undersöka möjlighet att erhålla externa bidrag till anställning. Läs mer om möjliga externa bidrag.
  • Beslutet om 5 miljoner ur strategiska resurser är en reservation och avser beslut som tas under 2022.
  • Ett krav är att fakultet och institution medfinansierar med minst 50–67 procent.
  • Prefekt ska förankra med respektive dekan innan ansökan om ekonomiskt stöd görs.
  • Ansökan görs i kontakt med Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör och budgetchef.
  • Efter prövning tar rektor beslut om ekonomiskt stöd beviljas eller inte.

Med anledning av kriget i Ukraina

Information om hur universitetet påverkas, vilka åtgärder som tas och vilket stöd det finns för dig som medarbetare.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.