Förenklad attestrutin för kundfakturor och rekvisitioner från 1 juni 2022

22 april 2022

Som prefekt eller chef kommer du inte längre behöva attestera kundfakturor som skapas i ekonomisystemet Raindance från den 1 juni. Dubbel attest kommer finns kvar för kundkreditfakturor.

Ekonomienheten har sett över om processen för upprättande av kundfakturor och rekvisitioner kan effektiviseras, utan att risken för oegentligheter ökar. En jämförelse med andra universitet och deras arbetssätt visar att dubbel attest inte förekommer på samma sätt som vid Umeå universitet.

Fördelen med att den förenklade attestrutinen är minskad administrativ tidsåtgång för dig som är prefekt eller chef. Den nya rutinen innebär att den person som skapar kundfakturan eller rekvisitionen sedan attesterar och därmed godkänner den i ekonomisystemet.

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.