Nya ekonomistyrregler för universitetet

25 april 2022

Under hösten 2021 startade en översyn av universitetets ekonomistyrregler på grund av att Umeå universitet de senaste fem åren redovisat ett betydande ekonomiskt överskott och att myndighetskapitalet har fördubblats.

Ekonomistyrning inom Umeå universitet baseras på fyra principer: lagar och förordningar, universitetsstyrelsens fastställda ekonomiska mål, resurser från anslag, bidrag och uppdrag samt god resursanvändning, alltså att samtliga medel används i så hög grad som möjligt. Det är viktigt att universitetet årligen nyttjar tillgängliga resurser för att bedriva utbildning och forskning med hög kvalité.

Tidigare ekonomistyrregler hade i hög grad inriktningen att ekonomiska underskott ska undvikas. Detta är fortsatt viktigt, men det nya förslaget till ekonomistyrreglerna omfattar både situationer med ekonomiskt överskott och situationer med underskott. Målet är att styrreglerna ska fungera oavsett vilken ekonomisk situation som universitetet befinner sig i.

Styrreglerna har anpassats utifrån tillitbaserad styrning genom att tidigare detaljerade texter om ekonomiska handlingsplaner tagits bort. Avsnittet om budget har utvecklats och förtydligats.

Har du frågor?

Kontakta Per Ragnarsson biträdande universitetsdirektör.

Vill du läsa mer om vad ett ekonomiskt överskott innebär för universitetet?

Läs Dieter Mullers blogginlägg Mer pengar men mindre forskning.

Internrevisionens granskning av ekonomistyrning på institutionsnivå, nyhet 2022-04-25

Redaktör: Maja Wik

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.