Revideringar av Regel för betyg och examination

29 april 2022

Önskemål från verksamheten och förändringar i UKÄs vägledning "Rättssäker examination" ligger bakom en revidering av styrdokumentet Regel för betyg och examination. Revideringen gäller från den 29 april 2022 och tillsvidare.

De främsta förändringarna i regeln handlar om,

  • att tydligare förklara skillnaden mellan rättande lärare och examinator, samt möjligheten att byta vem som är rättande lärare,
  • att möjlighet till komplettering blir en central regel som inte behöver anges i kursplanen
  • att examinator beslutar om anpassad examinationsform,
  • ändrad skrivning om obligatoriska moment,
  • förändringar i vad en institution ska göra när resultat på prov förväntas bli försenat.

Dessutom tas regler för hur disciplinärenden ska hanteras bort ur regeln då det redan finns reglerat i Handläggningsordning för disciplinärenden.

Regel för betyg och examination kommer även översättas till engelska.

Regel för betyg och examination 

Har du frågor?

Kontakta Malin Larsson, Studentcentrum

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.