Swedish for academics – kurser i svenska för internationella medarbetare

1 april 2022

Att kunna kommunicera på svenska underlättar integrationen av internationella medarbetare på arbetsplatsen. För att skapa goda förutsättningar för att lära sig språket så erbjuder Institutionen för Språkstudier i samarbete med Personalenheten kurser i svenska.

En viktig förutsättning för att underlätta integrationen av internationella medarbetare vid universitetet är att skapa goda förutsättningar för dessa att kunna lära sig svenska. Att ha goda kunskaper i svenska är en fördel som skapar positiva konsekvenser för dina internationella medarbetares möjligheter vid universitetet. Några fördelar:

  • Det stärker dina medarbetares möjligheter att skapa en akademisk karriär vid universitet i Sverige.
  • Det underlättar integrationen vid er arbetsplats, förenklar samarbetet med kollegor och bidrar till känslan av samhörighet.
  • Om dina internationella medarbetare på sikt ska arbeta med arbetsuppgifter som kräver kunskaper i svenska så är det bra att prioritera detta.

Som chef har du en viktig roll i arbetet med att stötta dina internationella medarbetare i deras språkinlärning. Ett sätt för dig att göra detta är att uppmuntra dina medarbetare att studera svenska. Universitetet erbjuder idag Swedish for Academics – en serie kurser där dina internationella medarbetare får möjlighet att lära sig grundläggande svenska. Swedish for Academics består av tre kurser i olika nivåer. Nivå 1 kräver inga förkunskaper medan nivå 2 och nivå 3 bygger vidare på kunskaperna som medarbetaren har fått i föregående nivå.

Kurstillfällena sker en gång i veckan (tisdagar eller torsdagar 16.00-18.00) och består totalt av 28 lektionstimmar. Kurserna hålls av lärare från Institutionen för Språkstudier och som har lång erfarenhet av att undervisa utländska studenter och medarbetare. Innehållet är också delvis anpassat till en akademisk kontext.

Nästa kursomgång startar i september vecka 36 och sista dag att ansöka är 3 juni. Dina medarbetare behöver själv ansöka till kursen men du som chef behöver godkänna deras deltagande. Din enhet/institution betalar kostnaden för kursen på 5000 kr.

Mer information om kursen och ansökan hittar du i Aurora.

Swedish courses (umu.se)

Kurserna är ett samarbete mellan Institutionen för språkstudier och Personalenheten.

Universitetets språkpolicy

Universitetets språkpolicy beskriver bland annat att svenska ska vara det huvudsakliga språket och att medarbetare vid behov ska ges möjligheter att utveckla sina kunskaper i svenska. Du kan läsa mer om detta i policyn under punkt 4.

Språkpolicy för Umeå universitet

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.