Förhandsinformation om att nya lönekriterier träder i kraft från den 1 oktober

16 maj 2022

Umeå universitets lönepolicy och lönekriterier har reviderats för att vara anpassade till universitetets vision och värdegrund och till skrivningarna i RALS-avtalen. De nya lönekriterierna kommer att vara färre till antalet, gälla för alla verksamheter och för både medarbetare och chefer.

De nya lönekriterierna tillämpas först i samband med lönerevisioner från och med 2023, men alltså inte i årets lönerevision 2022.

I september kommer du att få information om vad chef/ledningsgrupp bör tänka på inför att medarbetare ska informeras om de nya lönekriterierna. Du kommer då även att få ta del av stödmaterial i form av mall för upplägg av ett lönesamtal, filmer och en broschyr som ska stötta och hjälpa både dig som chef, och dina medarbetare.

Om du som chef önskar kommer det att vara möjligt för dig att besluta om att göra vissa lokala anpassningar av lönekriterierna.

De nya lönekriterierna utgör alltså bedömningsgrund först inför nästa lönerevision 2023 och inte i årets.

Vid frågor, vänligen kontakta Susanne Sundqvist eller Malin Degerman, Personalenheten.

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.