Fundera redan nu på hur förändringar i LAS påverkar dina tillsättningsprocesser

5 maj 2022

Inför riksdagens väntade beslut om förändringar i lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS, behöver du som chef redan nu fundera på hur den väntade lagförändring påverkar era tillsättningsprocesser. Beroende på när tillsättningsprocessen sker så kan en anställning bli en allmän visstidsanställning (ALVA) eller en särskild visstidsanställning (SÄVA).

 

Foto:

Eftersom rekryteringsprocesser av olika anledningar kan dra ut på tiden (exempelvis en utdragen beslutsprocess eller att den tillträdande kandidaten har lång uppsägningstid) så behöver du beakta frågan om allmän visstidsanställning (ALVA) eller särskild visstidsanställning (SÄVA) i samband med rekryteringsprocesser redan nu. Om du förväntar dig att en rekrytering sträcker sig i tid över den 1 oktober, innan kandidaten kan påbörja anställningen, så innebär det att den nya lagen behöver beaktas.

Konsekvensen av detta är att utannonseringen av anställningen endast kan omfatta 12 månader (360 dagar) SÄVA och inte 2 års ALVA. Från och med den 1 oktober kommer du inte längre att kunna använda ALVA som tidsbegränsningsgrund. Om du anställer en person på 2 år med SÄVA som tidsbegränsningsgrund så innebär det att personen blir inkonverterad till en tillsvidareanställning efter 12 månader (360 dagar).

Detta gäller anställningar som påbörjas till och med 30 september

Anställningar med tillträdesdatum till och med den 30 september omfattas av nuvarande lagstiftning och får därmed tidsbegränsningsgrunden ALVA.

Detta gäller anställningar som tillträds från och med 1 oktober

Anställningar som tillträds från och med 1 oktober 2022 görs med stöd av den nya lagen och därmed med tidsbegränsningsgrunden särskild visstidsanställning (SÄVA). Detta gäller oavsett om anställningen varit utlyst som en SÄVA eller inte. En anställning kan enligt lagförslaget ingås med SÄVA som tidsbegränsningsgrund i maximalt i 12 månader. Inom det arbetsrättsliga området betraktas 1 månad som 30 dagar. Det innebär att en SÄVA, inom en femårsperiod, övergår till en tillsvidareanställning efter 12 x 30 dagar, dvs fr.o.m. den 361 anställningsdagen.

När det gäller de anställningar som tillträds från och med 1 oktober finns också en övergångsregel som måste beaktas. Övergångsregeln den innebär att vid bedömning av när en särskild visstidsanställning (SÄVA) ska övergå i en tillsvidareanställning ska tid i allmän visstidsanställning (ALVA) från och med den 1 mars 2022 beaktas.

Om du har frågor, kontakta ditt HR-stöd.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.