Vill du utveckla eller initiera samarbeten med Sydafrika? Nu finns möjligheten!

13 maj 2022

South Africa – Sweden University Forum (SASUF) är värd för sin 4:e forsknings- och innovationsvecka som äger rum virtuellt den 19-23 september 2022. Nu kan du skicka in förslag på att hålla workshop under SASUF Goes Digital.

Forsknings- och innovationsveckan ger möjligheter för forskare, studenter och universitetsledningar att mötas, dela forskning, metoder och idéer och stärka internationella samarbeten mellan Sydafrika och Sverige.

Workshoppar kan arrangeras av enskilda forskare, universitet eller någon annan organisation som är kopplad till forskning, utbildning eller innovation. Workshopparna kan även inkludera studenter, icke-statliga organisationer, eller andra relevanta grupper. Till exempel kan workshopparna ha en industriell koppling.

Alla workshoppar bör involvera samarbetspartners från båda länderna. Efter eventet öppnar en utlysning för fröfinansiering fokuserad på virtuella samarbetsprojekt.

Deadline är 21 augusti.

För mer information besök SASUF:s webb.

Kontaktuppgifter för SASUF inom Umeå universitet

Om SASUF
SASUF 2030 är ett internationellt samarbetsprojekt som förenar 38 universitet från hela Sverige och Sydafrika. Genom att sammanföra ledande forskare, lärare, studenter, universitetsledare och andra intressenter kommer projektet att utveckla gemensamma lösningar på utmaningarna från FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) och Agenda 2030. Umeå universitet har varit med i projektet sen 2018.


Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.