Tydligare chefsstöd vid ärenden som rör trakasserier och kränkningar

23 maj 2022

I arbetet med att Umeå universitet ska vara en tryggare arbetsplats har rektor beslutat om en ny handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkningar. Den nya handläggningsordningen är ett tydligare stöd för chefer, och innebär flera förtydliganden och nya rutiner.

Arbetet med att revidera handläggningsordningen var redan påbörjat när rektor beslutade om en extern utvärdering av universitetets hantering av misskötsamhet. Utvärderingen rekommenderade att handläggningsordningen ska ha ett tydligare fokus på att vara ett stöd för chefer med personal- och arbetsmiljöansvar. Information vänd till medarbetare och studenter presenteras på sidorna "Om något händer".

Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för lika villkorsfrågor.

Foto: Mattias Pettersson

— Jag är glad att handläggningsordningen nu är på plats så att våra chefer får ett bra stöd i sitt arbete, säger Heidi Hansson, vicerektor med ett särskilt ansvar för lika villkorsfrågor. Det har varit en omfattande process med många dialoger och givande diskussioner.

Handläggningsordningen riktar sig främst till chefer med personal- och arbetsmiljöansvar. Den tydliggör bland annat ansvarsfördelningen för utredning av ärenden, och beskriver rollen för den universitetsgemensamma gruppen för utredning av trakasserier och sexuella trakasserier. Vidare har Personalenhetens roll i utredningar och hur enheten ska stötta chefer i den här typen av ärenden blivit tydligare.

—Det här är ett led i att fortsätta det viktiga arbetet med att universitetet ska vara en trygg studiemiljö och arbetsplats, säger Heidi Hansson.

Handläggningsordning stöd till chefer vid hantering av kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier gäller från och med den 20 maj 2022 och finns tillgänglig i regelverket. Den kommer att översättas till engelska inom kort.

Stöd till chefer vid hantering av kränkande särbehandling trakasserier eller sexuella trakasserier

 

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.