Anslag inom området utbildning

8 juni 2022

Utbildningsstrategiska nämnden har beslutat om medel för Internationalisering inom utbildning och Pedagogiskt utvecklingsarbete inom området utbildning.

Internationalisering

Med anslag för internationaliseringsinsatser inom utbildning eftersträvar Medicinska fakulteten hög kvalité inom kärnuppdraget utbildning. De projekt som tilldelas medel är:

Marie Lindkvist, Epidemiologi och global hälsa beviljas medel för utveckling av kurs/modul med virtuella inslag, i samarbete med IS Global, Barcelona Institute for Global Health.

Cathleen Kennedy, Omvårdnad, beviljas medel för utveckling av kurs/modul på engelska, "Research Methods and Theories I".

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Pedagogiskt utvecklingsarbete gäller för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Om ett projektet har fokus inom ett program bör kunskaperna kunna användas även på andra utbildningar. Projektet kan även handla om ett pedagogiskt utvecklingsarbete utan anknytning till en specifik kurs eller ett program – det kan exempelvis handla om utveckling av nya undervisningsformer, examinationsformer eller utvärdering.

De projekt som tilldelas medel är:

Peyman Kelk, Integrativ medicinsk biologi/Odontologi, beviljas medel för: Anatomiundervisning med virtual anatomy.

Anders Själander, Folkhälsa och klinisk medicin, Magnus Hultin och Bengt Johansson, Kirurgisk och perioperativ vetenskap, beviljas medel för: Pilotprojekt för införandet av löpande bedömningar med EPA under VFU/VIL.

Cathleen Kennedy, Omvårdnad, beviljas medel för: Diagnostic Radiology Nursing Program.

Sofia Mattsson, Integrativ medicinsk biologi, beviljas medel för: Fördjupad kommunikationsträning inom farmaciprogrammen – utveckling och implementering av MyDispense.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.