”Internationalisering handlar om mycket mer än mobilitet”

17 juni 2022

Just nu är internationalisering i extra fokus för Umeå universitet. Förutom att det är temaår finns det även en ny policy för internationalisering, som publicerades i mars. Ingrid Svensson, chef för International Office, är stolt över det gedigna arbetet bakom den nya policyn och hoppas att den ska vara en ett aktiv verktyg för hela verksamheten.
– För mig är internationalisering ett fredsprojekt och det hör tätt ihop med FN:s globala mål för hållbar utveckling, säger hon.

Den nya policyn lutar sig mot Umeå universitets vision och är tänkt att ge inspiration och stöd för arbetet med att ta fram handlingsplaner och konkreta mål inom området internationalisering anpassade för alla verksamheter vid universitetet.

Stöd till internationalisering – fyra utvecklingsområden

Ingrid Svensson vill särskilt lyfta fram de fyra utvecklingsområden som utarbetades vid arbetet med policyn:

Ingrid Svensson, enhetschef på International Office.

Foto:

– Själva policyn är bara fyra sidor, men det finns bra digitala fördjupningssidor där kan man klicka vidare och hitta information, inspiration och stöd. De ska vara både användbara och inspirerande för alla som vill veta mer, säger Ingrid Svensson.

Sidorna finns på medarbetarwebben och är under utveckling. De kommer att kompletteras under året med information om hur man i workshopform kan ta fram handlingsplaner och konkreta mål inom området internationalisering, anpassade för varje verksamhet på Umeå universitet.

Läs stöd till internationalisering (appendix till Policy för internationalisering – fördjupningssidor på Aurora)

Ingrid Svensson understryker hur viktigt det är att den nya policyn och bilagan blir fungerade arbetsredskap som inkluderar hela universitetets verksamhet. Hon lyfter fram ett exempel på internationalisering på hemmaplan som ska utvecklas ytterligare - att studenter ska få ett internationellt ämnesperspektiv i sin utbildning. Det handlar i första hand om att introducera studenter till olika sätt att förstå det ämnesområde de studerar.

– Man kan till exempel diskutera frågor som; varför läser man matematik inom humaniora i Sydamerika men inte i Sverige där det hör till teknik och naturvetenskap? Varför har lärarutbildning så hög status i Finland? Att våra studenter får ett internationellt ämnesperspektiv inom sina egna ämnesområden är också ett sätt att jobba med internationalisering, säger hon.

Lång erfarenhet av internationalisering

Sedan 2017 har Ingrid Svensson varit chef för International Office. Hon har en doktorsexamen i matematisk statistik från Umeå universitet. Innan hon började på International Office hade hon jobbat som lektor i statistik, och varit biträdande prefekt åren 2009–2011 samt 2012–2017. När hon tillträdde som biträdande prefekt var hon ansvarig för utbildningsfrågor och senare även för budget- och personalfrågor. Hon har också arbetat ett år som utbildningsledare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Intresset för internationalisering har funnits med länge och hon har hunnit med flera internationella erfarenheter under sin utbildning och yrkesliv.

– Min familj bodde ett år i Kalifornien när jag var barn och jag har själv varit utbytesstudent på "high school" hos en familj i Oklahoma. Min pappa bjöd ofta hem internationella gäster och min mamma jobbade med sjuksköterskor från hela världen som kom till Sverige för att få svensk legitimation. Vi har också haft utbytesstudenter boende hos oss, säger Ingrid Svensson.

– Jag har även under några kortare perioder varit gästdoktorand i USA och gästforskare i Italien. Som lektor fick jag genom Erasmusprogrammet möjlighet att åka på lärarutbyte till Italien för att undervisa på grund- och avancerad nivå, vilket var otroligt lärorikt, säger hon.

Vad betyder internationalisering för dig?

– För mig är internationalisering ett fredsprojekt och det hör ihop med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi är människor på ett och samma jordklot och vi måste jobba aktivt för att ta hand om jorden och varandra.

Vad är den största missuppfattningen om internationalisering?

– Väldigt många tror och tänker att internationalisering är lika med mobilitet. Men mobilitet är ju egentligen inte målet för internationalisering utan snarare ett medel.

Finns det något specifikt som du hoppas kan uppnås under temaåret?

– Ja, det finns det. Det finns en internationell kontaktperson på varje institution och jag vill att alla prefekter ska veta vem som är internationell kontaktperson och tillsammans med den personen komma överens om vilket ansvar och uppdrag.

– Även om internationalisering är universitetets tema under 2022 så kommer internationaliseringsarbetet vid universitetet givetvis som ingår i rollen som internationell kontaktperson. Dessutom vill jag utveckla hur vi ska kunna göra att hjälpa institutioner, fakulteter och universitetsledning att ta fram handlingsplaner för sitt internationella arbete.

Internationalisering är ett pågående arbete att fortsätta långt efter temaåret. Förhoppningsvis kommer dock temaåret att bidra till att vi alla tar några genomtänkta och strategiska steg framåt i det arbetet.

Redaktör: David Meyers

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.