Kurs i forskningskommunikation för forskare

23 juni 2022

Vill du bli bättre på att kommunicera din forskning, lära dig mer om olika kommunikationsverktyg och få tips på hur du kommunicerar med olika målgrupper?

Vill du bli bättre på att kommunicera din forskning, lära dig mer om olika kommunikationsverktyg och få tips på hur du kommunicerar med olika målgrupper?

Forskare vid lärosäten bland Vetenskap & Allmänhets medlemsorganisationer har en unik möjlighet att lära sig mer om forskningskommunikation genom en webbaserad tvådagarskurs 17–18 november 2022.

Kursen vänder sig till disputerade forskare från alla ämnesområden och ges på svenska. Kursinnehållet utgår från aktuell forskning inom forskningskommunikation men kommer också formas utifrån de behov, förutsättningar och önskemål som finns bland kursdeltagarna.

Du få lära dig mer om strategiska frågor som hur, var och när man bäst kommunicerar, och om att förbättra dina praktiska färdigheter i mötet med olika målgrupper. Kursen är kostnadsfri med begränsat antal platser och ingår i ett pilotprojekt som genomförs med stöd från Stiftelsen Natur & Kultur.

Mer information & anmälan

Tid: 17–18 november 2022
Plats: Online via Zoom.
Anmälan: Anmäl dig här
Sista anmälningsdag: Den 15 augusti.
Mer information: Gustav Bohlin, e-post gustav@v-a.se och läs mer om kursen.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.