Mötesplats Biosfär 10-12 oktober i Umeå o Kristianstad – öppet för registrering

29 juni 2022

Nu går det att registrera sig för Mötesplats Biosfär – en mötesplats för forskare, beslutsfattare, forskningsfinansiärer och andra samhällsaktörer för att gemensamt upptäcka möjligheten med biosfärområden som arenor för forskning och innovation relaterad till de globala hållbarhetsmålen.

Konferensen är även en möjlighet att stärka biosfärområdenas kunskap om aktuella forskningsområden och -intressen kopplade till Agenda 2030.

Bland huvudtalarna finns Marja Skum, Grans Sameby, engagerad i styrelsen för Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka, och Annika Egan Sjölander professor i kultur- och medievetenskaper vid Umeå Universitet.

Plats: Umeå och Kristianstad.

Läs mer och länk till registrering

Läs sammanfattning av konferensen på Umu:s kalender

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.