Ny handläggningsordning för Personalansvarsnämnden

1 juli 2022

Rektor har beslutat att fastställa en ny handläggningsordning för Umeå universitets Personalansvarsnämnd (PAN).

Den nya handläggningsordningen sammanfattar och förtydligar Personalansvarsnämndens uppdrag, sammansättning och vilka förordningar som styr nämndens arbete. I dokumentet framgår hur ärenden ska överlämnas till och handläggas av Personalansvarsnämnden, samt när ärenden ska överlämnas till Statens ansvarsnämnd.

Framtagandet av handläggningsordningen är en av flera åtgärder för en tryggare arbetsplats som lever upp till universitets värdegrund. Under arbetet har arbetsgruppen inhämtat synpunkter på förslaget från universitetets ledning, dekaner samt samverkat med de fackliga organisationerna.

Handläggningsordningen gäller från den 1 juli 2022 och tills vidare. Styrdokumentet riktar sig främst till Personalansvarsnämndens ledamöter samt handläggare av nämndens ärenden.

Handläggningsordning för Personalansvarsnämnden

Har du frågor?

Kontakta Chatarina Larson, universitetsledningens kansli

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.