Universitetsgemensam utskriftslösning

8 augusti 2022

Rektor beslutar att den universitetsgemensamma utskriftslösningen ska omfatta samtliga institutioner och enheter och införas under 2022 och 2023 enligt ovanstående plan samt att Enheten för IT-stöd och systemutveckling ska ansvara för den nya utskriftslösningen.

Projektet Gemensam utskriftslösning initierades i samband med att beslut togs om att ansvaret för tjänsten CopyPrint skulle övertas av Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) 2019.


Några fördelar med en gemensam lösning för Umeå universitet:


• Ökad säkerhet med samma säkerhetskrav för alla skrivare samt krypterad lagring och överföring av utskrifter.
• Effektivare administration med sammanhållen förvaltning och bättre möjligheter till avtalsuppföljning.
• Lägre totalkostnader för Umeå universitet med upphandling som omfattar ett större antal skrivare.
• Miljövinster med gemensamma standardinställningar, t.ex. dubbelsidig utskrift samt gemensam hantering av toner.
• Förbättrat användarperspektiv med fler valbara skrivare, samma gränssnitt oavsett vilken skrivare på campus som används och gemensam support för samtliga skrivare på campus.


Baserat på utredningen genomfördes en upphandling av en gemensam utskriftslösning under 2021. Grunden för upphandlingen var en lösning med kollektiv anslutning där undantag ges endast till särskilda behov som inte omfattas av upphandlingen.


Första steget i införandet är att utifrån det avtal som tecknats tillsammans med leverantören besluta om bland annat konfigurationer och säkerhetsåtgärder samt dokumentation av den tekniska lösningen. Även rutiner för till exempel hantering av studentutskrifter, fakturering och support ska utarbetas och en modell för prissättning tas fram. När det centrala utskriftssystemet är testat och klart kommer i första hand de skrivare som tillhör CopyPrint överföras till den nya lösningen. Därefter kommer införandet ske i dialog med respektive institution under hösten 2022 samt 2023


Om du vill se beslutet i sin helhet vänd dig till Registrator Umeå universitet (registrator@umu.se) ange diarienummer FS 2022/1306

Redaktör: Sara Rambe

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.