Utredning ser över universitetets organisation för lika villkor och arbetsmiljö

1 juli 2022

Den externa granskning som genomfördes under våren pekade på risken att frågor om arbetsmiljö och lika villkor fragmenteras i olika råd och kommittéer. Nu har rektor beslutat om en fördjupad utredning som ska ge förslag på hur arbetsmiljö- och lika villkorsfrågorna ska organiseras på bästa sätt.

Förslaget till hur arbetsmiljö- och likavillkorsarbetet bäst organiseras ska ta hänsyn till alla organisatoriska nivåer.

Dessutom är tre frågor i extra fokus:

  • Hur ska ansvarsfördelning och arbetsuppgifterna se ut mellan de olika rollerna på olika organisatoriska nivåer?
  • Vilka för- och nackdelar finns om man skulle föra samman Arbetsmiljökommittén och det Strategiska rådet för lika villkor?
  • Hur kan universitet bättre ta tillvara på studentperspektivet i organisationen?

Ulrika Haake, professor i pedagogik och föreståndare för Idrottshögskolan

Foto: Mattias Pettersson

Professor Ulrika Haake ansvarar för utredningen som ska slutrapporteras den 31 december 2022.

Beslutet om att se över dagens organisation för arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor är en av flera åtgärder för en tryggare arbetsplats.

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.