Verksamhetsplan 2023–2025 för Umeå universitet

8 augusti 2022

Rektor beslutar att fastställa Verksamhetsplan för Umeå universitet 2023–2025.

Verksamhetsplanen för Umeå universitet 2023–2025 med teman och inriktningar samt lärande och resultat som ska uppnås syftar till att utveckla och förbättra Umeå universitets verksamheter. Den ersätter nuvarande verksamhetsplan 2020–2022 (FS 1.31.-151-20). Processen med att ta fram en verksamhetsplan för Umeå universitet för åren 2023–2025 inleddes den 12 januari efter en avstämning i universitetsledningsgruppen. Motsvarande avstämningar gjordes därefter den 28 mars, den 4 maj och den 30 maj. En avstämning av verksamhetsplanearbetet genomfördes med ledningsrådet den 12 april och den 1 juni. Planen samverkades i Central samverkansgrupp den 23 juni.

Vidare har de strategiska råden (USR, FOSTRA, RADON, LIV och DIGA) under våren analyserat utfall av indikatorer och senare gjort en översyn av den nuvarande verksamhetsplanen med förslag på revideringar

Om du vill se beslutet i sin helhet vänd dig till Registrator Umeå universitet (registrator@umu.se) ange diarienummer FS 2022/987

Redaktör: Sara Rambe

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.