Education Source – ny i utbudet som litteraturdatabas för utbildningsvetenskap

15 augusti 2022

Från 1 augusti 2022 kommer du att kunna söka efter vetenskapliga och andra artiklar (publicerade inom det utbildningsvetenskapliga området) i databasen Education Source.

Education Source innehåller information från fler än 2 200 tidskrifter för det utbildningsvetenskapliga och pedagogiska området.

En kort sammanfattning av vad databasen täcker https://www.ebsco.com/sites/g/files/nabnos191/files/acquiadam-assets/Education-Source-Overview.pdf

och mer information på

https://www.ebsco.com/products/research-databases/education-source för den intresserade.

Education Source innehåller 403 tidskrifter som även indexeras av Web of Science. Jämfört med ERIC (ca 1 250 tidskrifter och 730 andra resurstyper) täcker Education Source nästan dubbelt så många tidskrifter.

Education Source används av Skolforskningsinstitutet när de tar fram underlag för sina översikter. (De använder självklart inte enbart Education Source utan även andra databaser såsom Scopus, Web of Science, PsycInfo och ERIC plus skandinaviska vetenskapliga databaser och relevanta webbplatser som Skolporten.se – och det kan variera lite beroende på frågeställning).

På sidan https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/eue-coverage.htm kan den som vill ta del av en lista över de publikationer som ingår.

Är du intresserad av att tadel av Skolforskningsinstitutets översikter så hittar du dessa på deras webbplats. Länk till sidan för forskningssammanställningar https://www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/

För mer information kontakta

Helen HedLogga in för att kommentera och läsa kommentarer.