Förändringar i LAS innebär ökade krav på information till nyanställda

22 augusti 2022

Sedan den 29 juni gäller nya ändringar i Lagen om anställningsskydd, LAS, om vad du skriftligen måste informera nyanställda om. Till din hjälp finns uppdaterade anställningsavtal och bilagor.

Riksdagen har beslutat om ändringar i 6c § i Lagen om anställningsskydd (LAS). Ändringen innebär att en arbetsgivare ska lämna skriftlig information till en arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet.

Information ska lämnas så snart som möjligt, men senast den sjunde kalenderdagen efter att arbetstagaren har börjat arbeta. Lagändringen gäller oavsett längden på anställningen, det vill säga även för anställningar som bara pågår en dag.

Uppdaterat anställningsavtal och bilagor

Det finns uppdaterade anställningsavtal och bilagor med vilken information som vi som arbetsgivare är skyldiga att lämna. För den som arbetar med anställningsärenden är det viktigt att enbart de nya versionerna av dessa dokument används. Blanketten är uppdaterad i Primula för ärenden som hanteras via systemet.

På medarbetarwebben finns en reviderad blankett för intermittenta anställningar. samt även en uppdaterad version av bilagan till anställningsavtal.

Övergångsregler

Lagändringarna gäller från den 29 juni 2022. Anställningsavtal som ingåtts före påverkas inte av förändringarna. Vi som arbetsgivare är dock skyldiga att ge kompletterande information enligt de nya bestämmelserna till arbetstagare med äldre anställningsavtal om de begär det. I dessa fall används den uppdaterade versionen av Bilaga till anställningsavtal.

Aktuella blanketter finns på medarbetarwebben Aurora

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.