Lämna in farliga kemikalier utan kostnad

13 september 2022

Universitetets verksamheter kan kostnadsfritt lämna in farliga kemikalier under perioden 21 oktober - 11 november.

Kampanjen ska skapa en säkrare arbetsmiljö samt underlätta verksamheternas kommande inventering av kemikalier och gaser i KLARA.

Foto: Malin Grönborg

Nu genomför Umeå universitet återigen en kvittblivningskampanj för farliga kemikalier. Universitetets verksamheter på campus Umeå, Norrlands universitetssjukhus och Konstnärligt campus ges under perioden 21 oktober - 11 november möjlighet att kostnadsfritt lämna in överblivna kemikalier. På huvudcampus kan också gasflaskor som inte används lämnas in. Kampanjen syftar både till att skapa en säkrare arbetsmiljö och till att underlätta verksamheternas kommande inventering av kemikalier och gaser i KLARA som ska ske innan årsskiftet.

Instruktioner för inlämning

Verksamheter på campus Umeå

Verksamheter på campus Umeå lämnar in kemikalier till Säkerhetshuset. Information, öppettider och karta finns på Säkerhetshuset (umu.se)

  • Den ifyllda blanketten Deklaration av inlämnat farligt kemiskt avfall ska samtidigt lämnas in. Ange "Kemifri 2022" som referens/betalningsställe på blanketten för kostnadsfri inlämning.
  • Innehållet ska vara packat på ett ordnat sätt.
  • Gasflaskor ska lämnas till Kemiförrådet fredagar kl. 13-15.

Verksamheter på NUS

Verksamheter på Norrlands universitetssjukhus beställer hämtning av kemikalieavfall via Interntransport på NUS. Fakturor för inlämning av kemiskt avfall under oktober 2022 efterfaktureras Lokalförsörjningsenheten senast 16 december.

Verksamheter på Konstnärligt campus

För verksamheter på Konstnärligt campus kommer hämtning av farliga kemikalier att göras vid ett tillfälle under perioden. Datum och tid meddelas senare.

  • Den ifyllda blanketten Deklaration av inlämnat farligt kemiskt avfall ska samtidigt lämnas in. Ange "Kemifri 2022" som referens/betalningsställe på blanketten för kostnadsfri inlämning.
  • Innehållet ska vara packat på ett ordnat sätt.

Explosiva kemikalier måste föranmälas

Observera att potentiellt explosiva kemikalier måste föranmälas till Prezero, magnus.andersson@prezero.com eller 072-232 11 87. Pikrinsyra, peroxider och TNT är exempel på sådant som ska föranmälas.

Mycket gott resultat för förra årets kampanj

Under 2021 genomfördes en liknande kampanj för kvittblivning av kemikalier. Kampanjen gav ett mycket gott resultat. Sammanlagt lämnades 2,8 ton kemikalier in till Kemiförrådet och ungefär lika mycket till kemikalieavfallsrummet på Norrlands universitetssjukhus.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om ditt kemikalieavfall, kontakta kemiexpert Per Liljelind, per.liljelind@umu.se.

Vid frågor om kampanjen, kontakta miljö- och hållbarhetsstrateg Lisa Redin, lisa.redin@umu.se, 072-143 28 68.

Läs mer

Läs mer om farligt avfall på sidan Farligt avfall och farligt gods (umu.se).

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.