Lärosäten i gemensam satsning för bättre klimat

14 september 2022

Universitet och högskolor i Sverige har gått samman i en gemensam satsning för att bidra till ett bättre klimat. Lärosätenas klimatnätverk syftar bland annat till att underlätta för lärosätena att uppfylla sin del av Parisavtalet.

Genom att stärka samarbetet och öka utbytet mellan lärosäten hoppas man kunna få nya perspektiv och idéer om hur forskning och utbildning kan bidra till klimatomställningen.

Foto:

Genom att stärka samarbetet och öka utbytet mellan lärosätena hoppas man kunna få nya perspektiv och idéer om hur forskning och utbildning kan bidra till klimatomställningen. På en gemensam webbplattform finns det möjlighet att dela med sig av goda exempel.

Klimatnätverkets arbete är uppdelat på 13 nyckelområden: tjänsteresor, pendlingsresor, mat och servering, energianvändning, fastighetsbestånd, avfallshantering, inköp och upphandling av varor och tjänster, investeringar, kolsänkor, utbildning, forskning, samverkan och nyttiggörande samt studenter.

Workshop: Den hållbara forskaren

Den 7 oktober bjuder nätverket in till sin första gemensamma aktivitet, workshopen "Den hållbara forskaren" på Stockholms universitet. Det blir ett program med bland annat grön upphandling, flygande inom akademin och hur FN:s globala mål kan användas för att beskriva ett forskningsprojekts bidrag till en hållbar utveckling. Läs mer: Den hållbara forskaren (umu.se).

Umeå universitet med i värdkonstellation

Nätverket har en värdkonstellation som består av Sveriges lantbruksuniversitet (ordförande), Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet, Umeå universitet, Örebro universitet och Sveriges förenade studentkårer. Satsningen ska pågå i fyra år och finansieras till häften av Vinnova och Formas. Resterande står lärosätena i värdkonstellationen för.

Mer information

Läs mer om klimatnätverket på Lärosätenas klimatnätverk | Externwebben (slu.se).

Har du frågor kan du kontakta miljö- och hållbarhetsstrateg Lisa Redin, Umeå universitets kontaktperson i klimatnätverket: lisa.redin@umu.se, 072-143 28 68.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.