Förbered din verksamhet för digital inrapportering av arbetsskador och tillbud

19 september 2022

Från och med oktober kommer anställda och studenter att kunna rapportera in arbetsskador och tillbud digitalt via IA-systemet. Inför lanseringen så ska du som är ytterst ansvarig chef beställa behörighet för de som ska arbeta med att hantera inrapporterade arbetsskador och tillbud. Universitetet kommer även att erbjuda utbildningstillfällen i systemet under hösten.

Under oktober kommer universitetet att kommunicera ut till anställda och studenter att börja rapportera in arbetsskador och tillbud digitalt via IA-systemet. För att införandet ska gå smidigt så finns det några saker du som chef behöver göra för att förbereda din enhet/institution.

Beställ användare till systemet

Du som är ytterst ansvarig chef (exempelvis prefekter, enhetschefer eller motsvarande) kommer automatiskt att få en inloggning i systemet. Arbetsmiljöombud kommer automatiskt att få läsbehörighet till systemet under förutsättning att de är inlagda som arbetsmiljöombud i Personalkatalogen.

Detta innebär att övriga användare som ska ha tillgång till och arbeta i systemet behöver läggas till manuellt. Det kan exempelvis handla om andra chefer, arbetsledare, HR-stöd eller anställda som du har delegerat arbetsmiljöuppgifter till.

Du beställer fler användare till systemet genom att skicka ett mejl till: ia-systemet@umu.se. Kom ihåg att ange Umu-id för de personer som ska ha en användare.

Utbildningstillfällen under hösten

Om du inte hade möjlighet att delta i utbildningen om IA-systemet i våras så kommer vi även under hösten att hålla i några utbildningstillfällen. Utbildningstillfällena sker digitalt i Teams.

  • 20 oktober 13.00 - 15.30
  • 2 november 09.00 - 11.30
  • 6 december 09.00 – 11.30

Anmäl dig till utbildningarna

Fasa ut era fysiska blanketter

I och med att universitetet inför IA-systemet så innebär detta att de blanketter som tidigare har använts ska fasas ut. Blanketterna kommer att tas bort från Aurora och ersättas med webbinformation och länkar.

För att få fler att använda det digitala systemet rekommenderar vi att också din enhet/institution fasar ut eventuella blanketter. Efter att IA-systemet är lanserat till anställda så vill vi också uppmana att berätta om det nya systemet vid exempelvis en APT.

Mer information

Linda Johnson
linda.johnson@umu.se

Du kan läsa mer om ditt ansvar och systemet på webbsidan Hantera tillbud och olyckor.

Utbildningar och nätverksträffar

 

Foto:

Du hittar utbildningar och nätverksträffar inom arbetsmiljö i vår webbportal för interna utbildningar och nätverksträffar.

Tillfällen i datumordning

Alla utbildningar inom kategorin HR

Du hittar hela universitetets utbud av interna utbildningar här:

Interna utbildningar och nätverksträffar

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.