Under hösten flyttas e-posten till Microsoft 365

9 september 2022

Under hösten flyttas vår e-post till Microsoft 365. Flytten sker i etapper men hela arbetet väntas vara klart vid slutet av året, och då påbörjas flytten av vår telefoni.

Flytten av e-posten och telefonin är en del av ett större arbete där vi samlar mer teknik och verktyg inom vår digitala arbetsplats.

Aktuellt inom din digitala arbetsplats

Tidplan för flytt av e-post

E-posten flyttas i följande ordning:

  • Oktober: UB, UPL, Humanistisk fakultet, Samhällsvetenskaplig fakultet
  • November: Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
  • December-januari: Medicinsk fakultet och eventuella resterande.

Hur går det till?

E-postanvändaren får instruktioner och information om när flytten ska genomföras via sin e-post. Ingen e-post kommer gå förlorad och det går att arbeta som vanligt i Outlook under tiden för flytten.

Vad krävs inför flytten?

Användaren behöver se till att ha uppdaterat till den senaste versionen av Office 365. Den går att ladda ner via Software Center (PC) eller via o365.umu.se.

IT-kontaktpersoner har fått mer detaljerad information om detta. 

Flytt av funktionsbrevlådor

Funktionsbrevlådor måste också flyttas till Office 365.

Institutionen/enheten behöver själv göra en inventering av vilka funktionsadresser som aktivt används och ska flyttas. Funktionsbrevlådor kan flyttas efter att e-postlådor blivit flyttade. Beställ flytt via Servicedesk.

Mer information

Här har vi samlat all information om flytten av vår e-post

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.