Dags att ansöka till IVA:s 100-lista 2023

10 januari 2023

I år är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) särskilt intresserad av forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Känner du dig träffad? Ansök senast 28 februari. 

För femte året kommer IVA genom sin 100-lista att uppmärksamma samtida forskning som har potential att inom överskådlig tid skapa faktisk nytta.

– Kriget i Ukraina, den senaste tidens skenande energipriser, allt snabbare klimatförändringar och en pandemi i färskt minne har tydliggjort en rad samhälleliga utmaningar. Därför efterlyser vi forskningsprojekt som adresserar dessa utmaningar, säger projektledaren Malin Mohr.

Listan vänder sig till forskare och forskarteam som söker kontakt med näringsliv och samhälle för att samverka kring innovation, fortsatt utveckling, tillämpning och nyttiggörande. Projekten kan vara i såväl tidig som mogen fas. 

Uppmärksamma din eller andras forskning

Nu har du chansen att uppmärksamma ditt eget eller en kollegas arbete här vid Umeå universitet på bred front. Skicka in din ansökan senast 28 februari

Läs mer och ansök till IVA:s 100-lista


Du kan nominera andra fram till 21 februari.

Redaktör: Lena Holmberg

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.