Dags att nominera arbetsmiljöombud

27 januari 2023

Det är nu dags att nominera nya arbetsmiljöombud för perioden 2023-03-01--2026-02-28. Som chef ansvarar du för att initiera och stötta i processen men det är dina medarbetare som nominerar arbetsmiljöombuden. Det är sedan de fackliga organisationerna som formellt utser arbetsmiljöombud.

 

Foto:

28 februari 2023 slutar nuvarande mandatperiod för arbetsmiljöombuden vilket innebär att det är dags att nominera nya ombud för perioden 2023-03-01--2026-02-28.

Så nominerar ni arbetsmiljöombud

Som chef ansvarar du för att initiera och stötta i processen med att nominera arbetsmiljöombuden. Det innebär konkret att du ansvarar för att kalla till ett fysiskt eller digitalt möte där dina anställda har möjlighet att nominera arbetsmiljöombud. Du kan exempelvis ta upp det som en punkt vid ett APT eller om du vill boka ett särskilt möte.

Vid mötet ska dina anställda nominera och rösta på arbetsmiljöombud – ett ordinarie och en ersättare. Ni har också möjligheten att nominera flera arbetsmiljöombud. Observera att även om ni nominerar samma arbetsmiljöombud som tidigare mandatperiod så ska ni fortfarande genomföra en nominering och skicka in blanketten på nytt.

När dina medarbetare har beslutat vem/vilka de vill nominera som arbetsmiljöombud så ska du skicka nomineringsblanketten till de fackliga organisationerna. Du hittar blanketten längst ned på denna sida.

Du ska sedan skicka nomineringsblanketten med internpost till Facken gemensamt, eller via e-post till någon av adresserna: st@adm.umu.se, seko@umu.se, saco@adm.umu.se.

Det är sedan facken som fattar beslut och faktiskt utser arbetsmiljöombuden för Umeå universitet.

Krav för att kunna bli vald till arbetsmiljöombud

För att kunna bli utsedd till arbetsmiljöombud gäller att:

  • medarbetaren måste vara medlem i ST, Seko eller i ett Saco-förbund.
  • medarbetaren inte får ha någon arbetsledande uppgift vid institutionen/enheten, t.ex. avdelningschef, områdeschef, studierektor eller liknande.

Du hittar mer information om arbetsmiljöombuden och deras arbetsuppgifter på sidan Arbetsmiljöombud och arbetssmiljökommitté

Blankett för att nominera arbetsmiljombud

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.